Thông tin cổ phiếu

Hose: AGG
Giá hiện tại Thay đổi Khối lượng
27,200 -50(-0.18%) 269,720
Xem chi tiết
Biểu Đồ: AGG
AGG

Tin tức cho Nhà đầu tư

Thông tin liên lạc

PHÒNG QUAN HỆ ĐẦU TƯ - AN GIA GROUP

Đăng ký nhận bản tin nhà đầu tư

https://www.angia.com.vn/
https://www.angia.com.vn/catalog/view/theme/